Khăn Giấy Lau Tay Pulppy

Khăn Giấy Lau Tay Pulppy

Khăn Giấy Lau Tay Pulppy

Quy cách: 38 ± 2 gsm, 250 tờ x 1 lớp, 230mm x 225mm

100% bột giấy nguyên chất