Kệ treo lưới treo đứng

Kệ treo lưới treo đứng

Kích thước theo yêu cầu

Có thể tùy chỉnh thiết kế theo nhu cầu của khách hàng

Chi tiết xin liên hệ