DT 900 FP Special

DT 900 FP Special

Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch lát sàn cứng, Sứ, Gạch ốp tường cứng, Thành phần gốm mỏng cứng, Gốm
Ưu thế: Đĩa cực mỏng dành cho gạch và sứ cứng – Hình dạng đặc biệt đảm bảo tốc độ cắt cao nhất và cạnh cắt hoàn hảo

 

 

 

Mô tả

Xem các ưu điểm