DT 350 A Extra

DT 350 A Extra

Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch
Ưu thế: Đĩa cắt kim cương với tỷ lệ giá-công suất tuyệt vời dành cho các công việc sửa chữa chung – được đặc biệt phát triển cho các ứng dụng trên nhựa đường – đoạn chống nghiêng để tránh mài hớt lưng và bảo vệ tối ưu cho thép lá

 

 

Mô tả

Xem các ưu điểm