Đĩa mài Kronenflex A 24 R/01 Special

Đĩa mài Kronenflex A 24 R/01 Special

Cho Thép không gỉ

Ưu thế: Đĩa đặc biệt dành cho kết cấu bình chứa và đường ống – Phù hợp với mối hàn chân đế – Sửa chữa các mối hàn

 

Mô tả

Xem các ưu điểm