Cuộn rào công trình – Băng rào cảnh báo

Cuộn rào công trình – Băng rào cảnh báo

Mô tả sản phẩm

  • Cảnh báo các khu vực nguy hiểm .
  • Công trình đang thi công .
  • Các khu vực cấm các phương tiện giao thông đi vào…

Giá – Liên hệ

Mô tả

Mô tả sản phẩm

  • Cảnh báo các khu vực nguy hiểm .
  • Công trình đang thi công .
  • Các khu vực cấm các phương tiện giao thông đi vào…

Băng rào cảnh báo có cấu trúc gồm ba lớp hoặc theo những yêu cầu riêng biệt khác. Thành phần chủ yếu của Băng cảnh báo nguy hiểm là nilon. mực in không phai, chịu lực tác động vật lý tốt.

Thường có nắp nhựa đậy hai đầu cuộn để khi sử dụng kéo cuộn sẽ dễ dàng hơn hoặc không nắp nhựa tùy theo yêu cầu đặt hàngông trình đang thi công . Các khu vực cấm các phương tiện giao thông đi vào… Băng rào cảnh báo có cấu trúc gồm ba lớp hoặc theo những yêu cầu riêng biệt khác. Thành phần chủ yếu của Băng cảnh báo nguy hiểm là nilon. mực in không phai, chịu lực tác động vật lý tốt.