Three Way Control Valves – Van điều khiển 3 ngã

Three Way Control Valves – Van điều khiển 3 ngã

Lợi thế của bạn :

  • Bộ truyền động khí nén hoặc điện
  • Thủy động lực học tối ưu để trộn và phân chia dòng chảy
  • Thích ứng tối ưu với quy trình của bạn
Danh mục:

Mô tả

Van điều khiển ba ngã

Trong tất cả các quy trình nhiệt động lực học, van ba chiều GEKO được ứng dụng, ví dụ như trong hệ thống làm mát cho động cơ tàu thủy, trong hệ thống sưởi và làm mát để ép gỗ và tấm sứt mẻ, lưu hóa và các máy ép khác, trong các ứng dụng áp suất cao để chuyển-, nén- và các trạm gia nhiệt trước cũng như trong các quá trình quá nhiệt trong các trạm phát điện.

Hơn nữa, van ba chiều GEKO được ứng dụng trong các hệ thống đường ống dẫn khí.

Đối với các chu kỳ bật / tắt cực kỳ ngắn trong dây chuyền phun làm mát của nhà máy cán dây, chúng tôi đã phát triển các van bật / tắt ba chiều này. Trong vài năm, chúng hoạt động xuất sắc trong những điều kiện khắc nghiệt này và đảm bảo vòng đời lâu dài.

Lợi thế của bạn :

  • Bộ truyền động khí nén hoặc điện
  • Thủy động lực học tối ưu để trộn và phân chia dòng chảy
  • Thích ứng tối ưu với quy trình của bạn

————————————————————————————————————————————————————————

Three-Way Control Valves

In all thermodynamic processes GEKO three-way valves are applied, for example in cooling systems for motor ships, in heating and cooling systems for chipped wood and plate pressing, vulcanizing and other presses, in high-pressure applications for transferring-, compressing- and pre-heating stations as well as in overheating processes in power stations.

Furthermore, GEKO three-way valves are applied in gas-pipeline-systems.

For extremely short on/off cycles in the cooling spray lines of wire rolling mills we developed these three-way on/off valves. Already for several years they are performing excellently under these severe conditions and guarantee a long life cycle.

Your advantages:

  • Pneumatic or electric actuators
  • Optimal hydrodynamics for mixing and flow dividing
  • Optimal adaption to your process