Bộ chuyển đổi cho USB ADP05

Bộ chuyển đổi cho USB ADP05

Chi tiết kỹ thuật
Cổng USB 2 cổng (Loại A)
Kích thước 102x72x43mm
Trọng lượng BL1815N: 0.46kg / BL1850B: 0.71kg
BL1415N: 0.40kg / BL1450: 0.60kg
Đặc trưng
Phụ kiện đi kèm
Pin và sạc bán riêng.

Mô tả