Băng keo giấy – Sản xuất băng keo giá sỉ tại Đà Nẵng

Băng keo giấy – Sản xuất băng keo giá sỉ tại Đà Nẵng

Tên sản phẩm : Băng keo giấy
: BKG06
Quy cách :4.8cm x 22Y, 2.4cm x 22Y,: 1.6cm x 22Y, 1.2cm x 22Y

Giá – Liên hệ

Mô tả

Tên sản phẩm : Băng keo giấy
: BKG06
Quy cách :4.8cm x 22Y, 2.4cm x 22Y,: 1.6cm x 22Y, 1.2cm x 22Y