Thiết bị kiểm tra thử nghiệm sơn chính hãng

Cung cấp thiết bị đo lường và kiểm tra lớp sơn sau khi sấy hoặc để khổ tự nhiên, sản phẩm chinh hãng nhập khẩu phân phối bởi RORI

Máy kiểm tra sơn

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

Thể hiện cuối cùng trong các công đoạn sơn , kiểm soát lớp sơn chất lượng là rất quan trọng. Công cụ kiểm tra sơn cung cấp ý nghĩa đạt được chất lượng sau khoảng thời gian nhất định.

  • Ransburg’s thiết bị thử nghiệm đảm bảo chất lượng giảm thời gian chết và bỏ phí sơn.


paint-tester.pdf (151 downloads )