Súng sơn PU sơn kẽm sơn sắt, gỗ và nội thất thông dụng giá tốt

Nhập khẩu và phân phối súng sơn PU sơn kẽm, sơn của sắt, bàn ghế, sơn gỗ và nội thất, sơn sửa cũng sơn mới toàn bộ bề mặt, giá sỉ giao hàng toàn quốc.

Súng phun sơn cho các xưởng sản xuất cơ khí, sơn PU, sửa chữa ô tô, xe máy

Súng phun sơn áp suất cao – High Pressure Spray Gun F-75S

 • Loại súng/ Type of Feed: Hút/ Suction
 • Kim súng tiêu chuẩn/ Standard Nozzle: φ1.5mm
 • Kim súng tự chọn/ Optional Nozzle:φ1.5φ1.8φ2.0mm
 • Áp suất làm việc/ Operating Pressure:3.0-4.0bar
 • Độ rộng phun/ Pattern Width:180-250mm
 • Tiêu thụ khí/ Air Consumption:3.9-6.0cfm
 • Dung tích cốc/ Paint Capacity:600cc

 

Súng phun sơn áp suất cao – High Pressure Spray Gun F75G

 • Loai súng/ Type of Feed: Trọng lực – Gravity
 • Kim phun tiêu chuẩn/ Standard Nozzle:φ1.5mm
 • Kim phun tự chọn/ Optional Nozzle:φ1.5φ1.8φ2.0mm
 • Áp suất làm việc/ Operating Pressure:3.0-4.0bar
 • Đọ xòe/ Pattern Width:180-250mm
 • Tiêu thụ khí/ Air Consumption:3.5-6.0cfm
 • Cốc sơn/ Paint Capacity:300cc

Súng phun sơn áp suất cao – High Pressure Spray Gun W-71G

 • Loại súng/ Type of Feed: Trọng lực – Gravity
 • Kim phun tiêu chuẩn/ Standard Nozzle:φ1.5mm
 • Kim phun tự chọn/ Optional Nozzle:φ1.5φ1.8φ2.0mm
 • Áp suất hoạt động/ Operating Pressure:3.0-4.0bar
 • Độ xòe/ Pattern Width:180-250mm
 • Tiêu thụ khí/ Air Consumption:4.2-6.0cfm
 • Cốc sơn/ Paint Capacity:400cc

 

Súng phun sơn áp suất cao – High Pressure Spray Gun W-77G

 • Loại súng/ Type of Feed: Hút/ Suction
 • Kim phun tiêu chuẩn/ Standard Nozzle:Ф2.0mm
 • Kim phun tự chọn/ Opotional Nozzle:Ф1.8mm,2.0mm,2.5mm
 • Áp suất hoạt động/ Operating Pressure:3.0-4.0bar
 • Độ xòe/ Pattern Width:180-280mm
 • Tiêu thụ khí/ Air Consumption: 4.2-7.1cfm
 • Cốc sơn/ Paint Capacity:400CC

Súng phun sơn áp suất cao – High Pressure Spray Gun W-71S

Mẫu Loại súng Kim phun tiêu chuẩn Kim phun tối ưu Áp suất hoạt động Độ rộng tán phun Khí tiêu thụ
W71S Suction Φ1.5mm Φ1.5,1.8,2.0mm 3.0-4.0bar 180-250mm 3.5-6.0cfm

Súng phun sơn áp suất cao – High Pressure Spray Gun W-77S

 • Loại súng/  Type of Feed: Hút/ Suction
 • Kim phun tiêu chuẩn/ Standard Nozzle:φ2.0mm
 • Kim phun tự chọn/ Optional Nozzle:φ1.8φ2.0φ2.5mm
 • Áp suất hoạt động/ Operating Pressure:3.0-4.0bar
 • Độ xòe/ Pattern Width:180-280mm
 • Tiêu thụ khí/ Air Consumption:4.2-7.1cfm
 • Cốc sơn/ Paint Capacity:1000cc

Súng sơn công nghiệp – Industrial Spray Gun W-200

 • Loại súng/  Type of Feed: Hút/ Suction
 • Kim phun tiêu chuẩn/ Standard Nozzle:φ1.5mm
 • Kim phun tự chọn/ Optional nozzle:φ1.3φ1.7φ2.0φ2.5mm
 • Áp suất hoạt động/ Operating Pressure:2.0-3.5bar
 • Độ xòe/ Pattern Width:180-280mm
 • Tiêu thụ khí/ Air Consumption:3.0-3.9cfm
 • Cốc sơn/ Paint Capacity:1000cc

 

Súng sơn công nghiệp – Industrial Spray Gun R71G

 • Loại súng/  Type of Feed: Trọng lực/ Gravity
 • Kim phun tiêu chuẩn/ Standard Nozzle:φ1.5mm
 • Kim phun tự chọn/ Optional nozzle:φ1.3φ1.5φ1.8mm
 • Áp suất hoạt động/ Operating Pressure:3.0-4.0bar
 • Độ xòe/ Pattern Width:180-280mm
 • Tiêu thụ khí/ Air Consumption:3.9-6.4cfm
 • Cốc sơn/ Paint Capacity:400cc

Súng sơn dặm – Touch Up Spray Gun K-3: sơn dặm sửa ô tô , xe máy, sơn chi tiết nhỏ

 

Mẫu Loại Kim phun tiêu chuẩn Kim phun tối ưu Áp suất hoạt động Rộng tán phun Khí tiêu thụ Dung tích cốc
K-3 Gravity Φ0.5mm Φ0.5mm 3.0-4.0bar Φ40mm 2.4cfm 250cc

Súng sơn dặm – Touch Up Spray Gun R-31: sơn dặm sửa ô tô , xe máy, sơn chi tiết nhỏ

Mẫu Loại Kim phun tiêu chuẩn Kim phun tối ưu Áp suất hoạt động Độ rộng Khí tiêu thụ Dung tích cốc
R-31 Gravity Φ0.6mm Φ0.6Φ0.8mm 3.0-4.0bar 100-150mm 1.8-2.5cfm 200cc

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP RORI PHÂN PHỐI SÚNG SƠN PU SƠN KẼM GIÁ SỈ