Súng phun sơn cho PU sơn kẽm, sơn ô tô, xe máy giá sỉ toàn quốc

Đại lý quyền phân phối súng phun sơn giá sỉ dùng sơn PU, sơn kẽm, sơn gốc dầu, sơn sửa ô tô, xe máy dung tích cốc sơn 100cc, 400cc đến 1000cc giao hàng toàn quốc.

Phân loại súng sơn sử dụng

 • Súng sơn sửa hay gọi touch up gun sử dụng công việc sơn sữa chữa trông nhà máy ô tô, xe máy, cũng có thể sơn dụng dây chuyền sơn gỗ, nội thất, sơn cửa sắt..
 • Súng sơn phun áp suất – pressure spray gun dùng sơn các ứng dụng có diện tích sơn lớn, và sơn khối lượng công việc lớn cần lượng sơn nhiều và sử dụng liên tục.

Ngoài ra còn có thể phân loại theo vị trí cốc sơn, theo công nghệ sản xuất xuất, hay đặc điểm cấu tạo của súng

 • Súng phun cốc bầu trên hay súng sơn trọng lực.
 • Súng sơn bầu sơn dưới hay còn gọi súng sơn cốc loại bầu hút.
 • Súng sơn có hỗ trợ khí hay gọi là airless spray gun.
 • Súng sơn sơn theo kích thước kim phun
 • Súng sơn khí nén thông thường
 • Súng sơn HVLP

Phân loại súng theo mục đích sử dung

 • Súng sơn cho sơn bóng – clear coat spray gun
 • Súng sơn lót  – primer spray gun
 • Súng phun cho sơn gốc nước – Water base spray gun

Hãng sản xuất súng chất lượng trên thị trường

 • Súng sơn Devilbiss
 • Súng sơn Iwata
 • Súng phun Sata
 • Súng hãng Ani
 • Súng Krautzberger thương hiệu Germany. hãng này rất mạnh về súng tự động được phân phối qua công ty TNHH Giải Pháp RORI