Tuân thủ RoHS compliant là gì và các câu hỏi thường gặp

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kiến thức tổng quan và thông tin để bạn hiểu được thế nào là Rohs Compliant và ứng dụng của Rohs.

Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu RoHS là gì?

RoHS cụm từ được viết tắt trong tiếng Anh gồm có “Restrict of Hazardous Substances”. RoHS, cũng được biết đến là 2002 / 95 / EC, từ Châu Âu và hạn chế việc sử dụng các vật liệu nguy hiểm cụ thể mà có trong các sản phẩm điện và điện tử được gọi là EEE. Theo quy định thì các sản phẩm sử dụng tại châu Âu từ ngày 1/7/2006 phải đáp ứng tiêu chuẩn của RoHS Compliant.

Những vật liệu bị hạn chế bắt buộc theo quy định RoHS là gì?

Các chất bị cấm theo quy định RoHS là được liệt kê bên dưới

  • Chì (Pb)
  • Thủy ngân (Hg)
  • Cadmium (Cd)
  • Crom 6 (CrVI)
  • Biphenyl nhiều lớp (PBB)
  • Polybromated diphenyl ete (PBDE)
  • Bốn Phthalate khác nhau (DEHP, BBP, BBP , DIBP)

Tầm quan trọng của Tuân thủ RoHS là gì?

Các vật liệu áp dụng hạn chế là nguy hiểm và gây ô nhiễm cho môi trường, cũng như gây nguy hiểm tiếp xúc nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất và tái chế.

Theo dõi kiểm tra các sản phẩm Tuân thủ RoHS bằng cách nào?

Sử dụng máy phân tích kim loại bằng tia X hoặc tia XRF, hay còn gọi là máy phân tích ROHS di động. Sử dụng nó để sàng lọc và xác minh các chất kim loại bị hạn chế. Thế hệ của máy ROHS 3 và 4 Phthalate được bổ sung, cần thử nghiệm bằng nhiều cách khác nhau để xác định chắc chắn các hợp chất này. Tham khảo thêm kiểm ROHS.

Những ai bị ảnh hưởng bởi quy định Tuân thủ RoHS?

Các doanh nghiệp kinh doanh hoặc phân phối các sản phẩm EEE, hoặc cung ứng trực tiếp đến các châu Âu đều bị ảnh hưởng nếu họ sử dụng bất kỳ vật liệu bị hạn chế. Vì những quy định giống tương tự như RoHS đã xuất hiện các quốc gia khác.

RoHS cũng áp dụng cho ngành công nghiệp nặng kim loại cho bất kỳ ứng dụng cho mạ kim loại, a nốt hóa, mạ crôm hoặc các bề mặt khác trên thành phần EEE, bộ tản nhiệt, đầu nối.

So sánh RoHS 2 và khác RoHS ban đầu khác biệt là gì?

RoHS 2, hoặc là RoHS 2 – 2011/ 65/ EU, công bố tháng 7/2011 ở Châu Âu. Phạm vi của tiêu chuẩn RoHS đã được bổ sung để bao gồm những thiết bị điện-điện tử, cáp và phụ tùng thay thế tuân thủ theo yêu cầu trước ngày 22/7/2019 hoặc sớm hơn tùy thuộc vào danh mục sản phẩm.

RoHS 2 cũng là quy định đánh dấu CE, với việc tuân thủ RoHS hiện đang được yêu cầu để đánh dấu CE cho các sản phẩm. Do đó, các nhà sản xuất sản phẩm sản phẩm thiết bị điện-điện tử tuân thủ RoHS 2 trước khi sản phẩm áp dụng nhãn CE trên sản phẩm của họ. Nhãn RoHS có màu xanh lá cây ban đầu không còn yêu cầu hoặc sử dụng vì dấu CE đã bao gồm RoHS.

RoHS 1 yêu cầu bất kỳ sản phẩm mà trong phạm vi không được chứa bất kỳ chất nào trong số 6 chất bị hạn chế và công ty (nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối) đưa sản phẩm vào thị trường EU phải lưu hồ sơ để thể hiện sự tuân thủ.

RoHS 2 yêu cầu tất cả mọi người trong chuỗi cung ứng phải lưu giữ hồ sơ tuân thủ bổ sung. Vấn đề lưu giữ hồ sơ tuân thủ bổ sung trong 10 năm có thể gồm đánh giá sự phù hợp, đánh dấu CE, duy trì sự tuân thủ trong quá trình sản xuất và tự bố trí báo cáo về việc không tuân thủ.

Những thay đổi được đề xuất đối ROHS là tương đối nhỏ. Không có chất bổ sung nào được thêm vào sáu chất hiện đang bị hạn chế. Các sản phẩm RoHS loại 8 – thiết bị y tế và 9 – thiết bị điều khiển và giám sát cũng đã được thêm vào và  RoHS 2 có hiệu lực ngày 2/1/2013.

So sánh RoHS 3 với RoHS 2 có gì khác?

RoHS 3 có bổ sung thêm bốn chất bị hạn chế (Phthalate) vào danh sách ban đầu của 6 chất, như được trích dẫn theo luật REACH. Nó cũng bổ sung các sản phẩm Loại 11 vào RoHS 3 hiệu lực vào ngày 22/7/2019.

RoHS 5/6 là gì?

RoHS 5/6 đề cập đến việc tuân thủ 5 trong số 6 chất bị hạn chế và không tuân thủ về chì (Pb).

Liên hệ lẫn nhau giữa RoHS và REACH như thế nào?

REACH là một quy định chung và là viết tắt “Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals” Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép, Hạn chế Hóa chất, và đề cập đến việc sản xuất và sử dụng các hóa chất cũng như tác động đối với sức khỏe con người và môi trường.

REACH được giám sát bởi ECHA và hiện đang xử lý 197 Chất Có Mối Quan Tâm Rất Cao (SVHC). Trong khi RoHS hạn chế các chất có trong thiết bị điện-điện tử-dây điện-linh kiện-bảng mạch.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP RORI – PHÂN PHỐI VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP

Office: 219 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 Phone: (+84) 02363746080

 Email: contact@rorisc.com

 Zalo: (+84) 911055873

 Tel: (+84) 911055873