VERACLEAN SEALANT SUPER CHICOPEE

VERACLEAN SEALANT SUPER CHICOPEE

Được thiết kế đặc biệt để loại bỏ chất bịt kín dễ dàng, hiệu quả. Cho dù được áp dụng bằng robot hay bằng tay, điều quan trọng là phải lau đúng cách để loại bỏ các mảnh văng khỏi bề mặt mỹ phẩm.

Khăn lau Chicopee Veraclean Sealant có cấu trúc mở giúp lấy tối đa và cho kết quả tuyệt vời.

Mô tả

Khăn lau hiệu suất cao được thiết kế để hấp thụ và loại bỏ chất bịt kín dư thừa