Giẻ lau keo dính Takrag Cloth bắt bụi dùng cho vệ sinh bề mặt trước khi sơn

Takrags có 3 nhóm chính

 • Cotton
 • Không dệt – nonwoven
 • Sợi dệt liên kết liên tục

Ứng dụng giẻ lau keo

 • Loại bỏ bụi bặm, chất bẩn, và sợi
 • Kết cấu nhiều loại sợi khác nhau phù hợp mọi ứng dụng
 • Giảm sửa chữa sơn hay làm lại linh kiện, chi tiết sơn
 • Tính kinh tế cao
 • Dễ dàng sử dụng

Description

Khăn lau bề mặt với Takrags rất đơn giản, những hạt bụi bẩn, chất bẩn hay sợi nhanh chóng được loại bỏ và thu gôm bằng giẻ Takrags.  Tất cả bụi bẩn là nguyên nhân hầu hết bám dính và tạo liên kết sinh nhiễm bẩn bề mặt khác.

Tính chất giẻ lauTakrags

 • Vật liệu chứa 50% cotton và 50% nhựa sợi không khô
 • Mạch vòng thơm ở mức độ nhỏ 0.01%

Takrags có 3 nhóm chính

 • Cotton
 • Không dệt – nonwoven
 • Sợi dệt liên kết liên tục

Ứng dụng giẻ lau keo

 • Loại bỏ bụi bặm, chất bẩn, và sợi
 • Kết cấu nhiều loại sợi khác nhau phù hợp mọi ứng dụng
 • Giảm sửa chữa sơn hay làm lại linh kiện, chi tiết sơn
 • Tính kinh tế cao
 • Dễ dàng sử dụng