Súng sơn mini X550

Súng sơn mini X550

 • Dòng mini
  XR-50
  – Hai hình dạng phun, chọn sản phẩm phù hợp theo yêu cầu
  1. hình dạng viên nang (F)
  2. hình tròn (R)

  – Thiết kế nắp khí đặc biệt, tăng lưu lượng không khí trơn tru, và độ ổn định mẫu sắc nét, ít phản hồi sơn, ngăn ngừa tắc vòi phun.

  – Ứng dụng: touch up, đồ chơi, sửa chữa sơn xe, sản phẩm thủ công, sửa chữa tại chỗ.

 

**************************

Mini Series
XR-50
– Two shapes of spray, choose appropriate products according to requirement
1. capsule shape (F)
2. circular shape (R)

– Special air cap design, increases smooth air-flow, and pattern sharp stability, less paint rebounds, prevention of nozzle clogging.

– Applications: touch ups, toys, car painting repairing, craft-products, spot repair.

Mô tả

Tiêu chuẩn/ Specification