Súng hồng ngoại kiểm tra nhiệt độ có Camera- Infrared Thermal Camera

Súng hồng ngoại kiểm tra nhiệt độ có Camera- Infrared Thermal Camera

Súng hồng ngoại kiểm tra nhiệt độ – Infrared Thermal Camera

Giá: Liên hệ

Mô tả

Súng hồng ngoại kiểm tra nhiệt độ – Infrared Thermal Camera

9130.pdf (80 downloads )