SM 611 W Bánh nhám

SM 611 W Bánh nhám

Cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Nhựa, Kim loại phổ biến
Ưu thế: Mẫu mài đồng đều nhờ hạt mài mới, chưa sử dụng – Có thể sử dụng phổ dụng trên tất cả các vật liệu – Phù hợp với đường viền chi tiết gia công – Mà không thể sử dụng mặt lắp ráp SMD 612

Mô tả

Xem các ưu điểm