SM 611 Bánh nhám hình trụ

SM 611 Bánh nhám hình trụ

Cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ
Ưu thế: Mẫu mài đồng đều nhờ hạt mài mới, chưa sử dụng – Có thể sử dụng phổ dụng trên tất cả các vật liệu – Phù hợp với đường viền chi tiết gia công

Mô tả

Xem các ưu điểm