SD 660 Trục cố định đĩa cắt

SD 660 Trục cố định đĩa cắt

Ưu thế: Trục cố định để lắp các đĩa cắt nhỏ A 660 R trên máy mài thẳng, các trục đàn hồi, các máy khoan – Phù hợp với lỗ khoang 6 và 10 mm

Mô tả

Xem các ưu điểm