T 24 AX Special Đĩa cắt lớn Kronenflex cho Thép

T 24 AX Special Đĩa cắt lớn Kronenflex cho Thép

Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng trên tất cả kiều đường ray – Cắt cực nhanh – Nhôm oxit đặc biệt được tôi đảm bảo độ tác động cao nhất và tuổi thọ cao – Để sử dụng trên máy cắt chạy xăng với tốc độ cắt 100 m/s và thiết bị kẹp

Mô tả

Xem các ưu điểm