QRC 555 Đĩa đệm nhám

QRC 555 Đĩa đệm nhám

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QRC – Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ hai mức độ cứng

Mô tả

Xem các ưu điểm