QMC 412 Đĩa mài thay nhanh

QMC 412 Đĩa mài thay nhanh

Cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng để mài thô và mài bán thành phẩm

 

Mô tả

Xem các ưu điểm