QMC 409 Đĩa mài thay nhanh

QMC 409 Đĩa mài thay nhanh

Cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao trên thép không gỉ – Mài mát khi gia công thép không gỉ nhờ đa liên kết – Mức tắc nghẽn ít trên nhôm

Mô tả

Xem các ưu điểm