Ống dây khí Ø 3/8 áp suất tối đa 425 bar

Ống dây khí Ø 3/8 áp suất tối đa 425 bar

Larex Hose

  • Max. press. 425 bar

Code Description

  • 18065 Larex hose Ø 3/8″ with M16x1.5 fitting 15 m

Mô tả

Ống Larex

Mã sản phẩm

  • 18065 Ống Larex Ø 3/8 “với M16x1.5 phù hợp 15 m