Nút nhấn có đèn – Phân phối miền Trung

Nút nhấn có đèn – Phân phối miền Trung

NHÀ SẢN XUẤTHanyoung
KÍCH THƯỚCPhi 30
ĐIỆN ÁP12/24VDC DC/AC
CHỨC NĂNGNút nhấn có đèn

Mô tả

NHÀ SẢN XUẤTHanyoung
KÍCH THƯỚCPhi 30
ĐIỆN ÁP12/24VDC DC/AC
CHỨC NĂNGNút nhấn có đèn