Nút đeo tai – Bảo hộ lao động chống ồn

Nút đeo tai – Bảo hộ lao động chống ồn

Nút bịt tai Maxifit Pro ™ có dây

Nút tai có dây có thể rửa được, có thể tái sử dụng với hộp đựng nhỏ gọn.

Các tính năng và lợi ích

• Nút nhét tai thoải mái

• Hộp đựng để vệ sinh & cất giữ

• SNR = 32

• Phù hợp với EN 352-2

Mô tả

Maxifit Pro™ ear plugs with cord

Re-useable, washable corded ear plug with compact carry case.

Features & benefits

• Comfortable in-ear plugs

• Carry case for hygiene & storage

• SNR = 32

• Conform to EN 352-2