NCD 200 Đĩa vệ sinh cho Kim loại phổ biến, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

NCD 200 Đĩa vệ sinh cho Kim loại phổ biến, Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa

Ưu thế: Dạ nỉ vệ sinh SiC đặc biệt để loại bỏ màu ram, vệ sinh các bề mặt – Không tắc nghẽn nhờ cấu trúc mở

 

Mô tả

Xem các ưu điểm