MM 630 Bánh nhám

MM 630 Bánh nhám

Cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ, Kim loại phổ biến
Ưu thế: Rất phù hợp với chi tiết gia công được định hình nhiều nhờ các phiến mài được khía rãnh dọc – Sử dụng trên các máy cầm tay – Tạo ra mẫu bề mặt tinh

Mô tả

Xem các ưu điểm