Máy Khoan , vặn vít dùng pin DF457DWE

Máy Khoan , vặn vít dùng pin DF457DWE

Chi tiết kỹ thuật
Khả năng Thép: 13 mm
Gỗ: 36 mm
Tốc độ không tải Cao: 0 – 1,400 v/p
Thấp: 0 – 400 v/p
Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 42 / 24 N·m
Lực siết khóa tối đa 38 N·m
Kích thước 221x83x240 mm
Trọng lượng 1.7 kg
Đặc trưng
Phụ kiện đi kèm
Mũi (+)(-).

DF457DWE: Sạc, 2 pin 1.5Ah.

Mô tả