Máy khoan, vặn vít dùng pin DF347DWE

Máy khoan, vặn vít dùng pin DF347DWE

Chi tiết kỹ thuật
Khả năng Thép: 10 mm
Gỗ: 25 mm
Tốc độ không tải Cao: 0 – 1,400 v/p
Thấp: 0 – 400 v/p
Lực siết tối đa Cứng / Mềm: 30 / 15 N·m
Lực siết khóa tối đa 23 N·m
Kích thước 198x83x235 mm
Trọng lượng 1.4 kg
Đặc trưng
Phụ kiện đi kèm
Mũi (+)(-)

DF347DWE: Sạc, 2 pin 1.3Ah.

Mô tả