Máy khoan 2 tốc độ DP4010

Máy khoan 2 tốc độ DP4010

Chi tiết kỹ thuật
Công suất 720W
Khả năng Thép (Cao): 8 mm 
Thép (Thấp): 13 mm 
Gỗ (Cao): 25 mm 
Gỗ (Thấp) : 40 mm 
Tốc độ không tải Cao: 0 – 2,900 v/p
Thấp: 0 – 1,200 v/p
Kích thước 347x70x220 mm 
Trọng lượng 2.3 kg
Dây dẫn điện 2.5 m 
Đặc trưng
Tốc độ cao và hiệu suất cao
Phụ kiện đi kèm
Thước canh độ sâu, tay cầm, khóa đầu kẹp.

Mô tả