LS 309 JF

LS 309 JF

Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Gỗ

    • Ưu thế: Công suất mài cao – Mẫu mài tinh – Độ thích ứng tốt với các đường viền, vành ngoài hẹp và biên dạng nhờ vải bông linh hoạt cao

Mô tả

  • Xem các ưu điểm