Lọc than hoạt tính sợi tổng hợp – Lọc không khí với cac bon hoạt tính

Lọc than hoạt tính sợi tổng hợp – Lọc không khí với cac bon hoạt tính

Than hoạt tính là một loại vật liệu hấp phụ cacbon có cấu trúc lỗ rỗng phong phú và diện tích bề mặt riêng rất lớn. Nó có khả năng hấp phụ mạnh, ổn định hóa học tốt, độ bền cơ học cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, giao thông vận tải, y tế và y tế, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác

Giá – Liên hệ

Mô tả

Lọc than hoạt tính sợi tổng hợp

Giơi thiệu sản phẩm

Than hoạt tính là một loại vật liệu hấp phụ cacbon có cấu trúc lỗ rỗng phong phú và diện tích bề mặt riêng rất lớn. Nó có khả năng hấp phụ mạnh, ổn định hóa học tốt, độ bền cơ học cao, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, giao thông vận tải, y tế và y tế, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác

Tính năng sản phẩm

· Cấu trúc sợi, sợi không dệt và xử lý ánh sáng bột than hoạt tính;

· Bột than hoạt tính được hợp nhất thành sợi với độ hấp phụ cao;

· Lọc hiệu quả bụi, mùi và các chất ô nhiễm hữu cơ trong không khí;

· Khử bụi, khử mùi và lọc hệ thống điều hòa không khí và thông gió, và lọc tất cả các loại khí thải hữu cơ;

· Thanh lọc và hấp phụ formaldehyde, toluen và các khí độc hại khác.