KL 385 JF – Nhám cuộn giá sỉ toàn quốc

KL 385 JF – Nhám cuộn giá sỉ toàn quốc

Cuộn có lớp lót sợi cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

  • Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng có giá hợp lý để mài biên dạng – thích ứng tối ưu với các đường viền phôi gia công – xé sạch và dễ dàng từ nhám cuộn

Mô tả

  • Xem các ưu điểm