Khẩu trang có van – Chống bụi công nghiệp

Khẩu trang có van – Chống bụi công nghiệp

Mặt nạ lọc
• Phần tử mặt nạ lọc dùng một lần để bảo vệ tối ưu.
• Phần tử giá đỡ bộ lọc có thể tái sử dụng cho một giải pháp PPE kinh tế.
• Phù hợp với EN1827: 1999: + A1: 2009
• Trọng lượng nhẹ tạo sự thoải mái cho người dùng. (Dưới 60g)
• Van xả được lắp để tăng tuổi thọ của lõi lọc.
• Mỗi sản phẩm đi kèm với 3 lõi lọc.
• Dây đai đàn hồi có thể tháo rời, thay thế được.

Mô tả

Filter Mask

• Disposable filter mask element for optimum protection.
• Re-usable filter holder element for an economic PPE solution.
• Conforms to EN1827:1999:+A1:2009
• Lightweight for user comfort. (Under 60g)
• Exhale valve fitted for increased filter element longevity.
• Each product comes supplied with 3 filter elements.
• Removable, replaceable elastic strapping.