Khăn lau phòng sạch 05511

Khăn lau phòng sạch 05511

Đặc tính sản phẩm

Cấp hàng không vũ trụ, không chứa hóa chất – Không chất kết dính, không bị hỏng với dung môi, cực kỳ mềm, độ ẩm cao, lý tưởng để làm sạch hoặc lau ứng dụng, ít xơ, hoàn hảo cho các ứng dụng ô tô, có thể tái sử dụng, siêu thấm

Ngành công nghiệp sản phẩm được đề xuất

Không gian vũ trụ, ô tô, chính phủ và quân sự, công nghiệp và sản xuất

Product Characteristics

Aerospace Grade, Chemical Free – No Binders, Does Not Break Down with Solvents, Extremely Soft, High wet strength, Ideal for Cleaning or Wiping Application, Low Linting, Perfect for Automotive Applications, Re-Usable, Super Absorbent

Recommended Product Industries

Aerospace, Automotive, Government & Military, Industrial & Manufacturing

Mô tả

Khăn lau này được thiết kế cho ngành công nghiệp ô tô. Sợi thấp, không mài mòn, rất thấm. Cũng có sẵn trong 12 ″ x 13, gấp 1/4

This wiper is designed for the automotive industry. Low lint, non abrasive, very absorbent. Also available in 12″ x 13″, 1/4 fold.