Khăn lau Microfiber dùng trong công nghiệp vế sinh máy móc, thiết bị – dụng cụ khả năng hấp thụ cao

Khăn lau Microfiber dùng trong công nghiệp vế sinh máy móc, thiết bị – dụng cụ khả năng hấp thụ cao

THUNDERBUFF

Tính năng và lợi ích

 • Thiết kế đánh bóng bề mặt bên ngoài sản xuất ô tô và dễ dàng loại bỏ chất nhiễm bẩn bề mặt như dấu tay.
 • Sử dụng vệ sinh trước khi cắt hay làm khuôn
 • Hiệu quả cao cho cả việc loại bỏ gốc dầu và gốc nước và bẩn bề mặt

Ứng dụng

 • Đánh bóng bên ngoài
 • Dễ vệ sinh và loại bỏ chất bẩn bề mặt như dấu tay hay mồ hôi da
 • Hiệu quả cao cho cả việc loại bỏ gốc dầu và gốc nước và bẩn bề mặt
 • Hiệu quả cao cho cả việc loại bỏ gốc dầu và gốc nước và bẩn bề mặt

Mô tả

Khăn lau Microfiber

Sử dụng công nghệ mới nhất, khăn lau microfiber Contec cung cấp siêu sạch khi sử dụng không cần nhiều áp lực và cố gắng nên sử dụng thoải mái. Đơn giản và nhanh chóng loại bỏ chất bẩn và chất nhiễm bẩn bề mặt khác

Thunderbuff

Vải đánh bóng Thunderbuff không có silicon, loại khăn giấy dệt tạo bởi nylon/ sợi polyester. Điểm mạnh của vải lau microfiber là kích thước hình dạng của các sợi là sợi chỉ

Tính năng và lợi ích

 • Thiết kế đánh bóng bề mặt bên ngoài sản xuất ô tô và dễ dàng loại bỏ chất nhiễm bẩn bề mặt như dấu tay.
 • Sử dụng vệ sinh trước khi cắt hay làm khuôn
 • Hiệu quả cao cho cả việc loại bỏ gốc dầu và gốc nước và bẩn bề mặt

Ứng dụng

 • Đánh bóng bên ngoài
 • Dễ vệ sinh và loại bỏ chất bẩn bề mặt như dấu tay hay mồ hôi da
 • Hiệu quả cao cho cả việc loại bỏ gốc dầu và gốc nước và bẩn bề mặt
 • Hiệu quả cao cho cả việc loại bỏ gốc dầu và gốc nước và bẩn bề mặt