Kẹp nhựa hệ thống mạ DURA–WEDGE

Kẹp nhựa hệ thống mạ DURA–WEDGE

KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU

  • Sửa chữa nội bộ loại bỏ tất cả các khả năng của dấu hiệu bề mặt.

THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT

  • Hình dạng nêm là lý tưởng cho nhiều loại ống vuông và tròn.

TIẾP XÚC KHỐI

  • Vít Duraclamp mạnh cung cấp kết nối an toàn đến thanh làm việc.
TIÊU CHUẨN/ SPECIFICATIONS
A2.860″  (72.65 mm)
B0.750″  (19.05 mm)
C0.938″  (23.825 mm)
D0.750″  (19.05 mm)
E4.438″  (112.725 mm)
SCREWS AVAILABLE IN TWO SIZES
318Overall Length – 2.875″  (73.025 mm)
476Overall Length – 3.750″  (95.25 mm)

 

Mô tả

Mã số và thông tin:

DURA-WEDGE™ Part Numbers and Descriptions:

Part Number

Description
WA101DURA-WEDGE™ w/ 318 Plain Screw
WA101TDURA-WEDGE™ w/ 318 Tipped Screw
WA102DURA-WEDGE™ w/ 476 Plain Screw
WA102TDURA-WEDGE™ w/ 476 Tipped Screw