Keo gắn nhựa Mixing Tips Plastic Repair 2K 10 pieces

Keo gắn nhựa Mixing Tips Plastic Repair 2K 10 pieces

Mẹo trộn keo dán sửa chữa nhựa 2 thành phần (2K). Sự pha trộn hoàn hảo và ứng dụng chính xác. Sử dụng một lần. 10 miếng.

Art.no.Variant
9067298025
9067298110
Danh mục: ,

Mô tả

Tip vời trộn keo dán nhựa 2K

Mẹo trộn keo dán sửa chữa nhựa 2 thành phần (2K). Sự pha trộn hoàn hảo và ứng dụng chính xác. Sử dụng một lần. 10 miếng.

Art.no.Variant
9067298025
9067298110