Giây Xi Măng tráng PE – Nhà sản xuất giấy Kraft

Giây Xi Măng tráng PE – Nhà sản xuất giấy Kraft

Tính năng giấy:

  1. Giấy thực phẩm Kraft có tráng PE (màng)
  2. Giấy màu trắng/nâu không in
  3. Kích thước 30x30cm hoặc đặt theo kích tùy chọn.
  4. Tác dụng: sử dụng gói bánh nhiều dầu mỡ, gói thịt sống, gói sản phẩm có nước sốt

Mô tả

Tính năng giấy:

  1. Giấy thực phẩm Kraft có tráng PE (màng)
  2. Giấy màu trắng/nâu không in
  3. Kích thước 30x30cm hoặc đặt theo kích tùy chọn.
  4. Tác dụng: sử dụng gói bánh nhiều dầu mỡ, gói thịt sống, gói sản phẩm có nước sốt