Giấy SAIGON ECO

Giấy SAIGON ECO

Saigon Eco với các sản phẩm khăn giấy đa năng như giấy vệ sinh cuộn, giấy ăn là sự lựa chọn tối ưu cho nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng tốt với mức giá tiết kiệm đến không ngờ.

-Giấy vệ sinh – 12 cuộn, 100% bột giấy, 17 ± 2 g/m², 12 cuộn x 2 lớp, 12 cuộn/lốc, 8 lốc/cây.

-Giấy vệ sinh – 10 cuộn, 100% bột giấy, 17 ± 2 g/m², 10 cuộn x 2 lớp, 10 cuộn/lốc, 8 lốc/cây.

-Khăn ăn 23, 100% bột giấy, 23 x 23 cm, 18 ± 2 g/m², 100 tờ x 1 lớp, 60 gói/ thùng.

-Khăn ăn 33, 100% bột giấy, 33 x 33 cm, 18 ± 2 g/m²,100 tờ x 1 lớp, 48 gói/thùng.

Danh mục:

Mô tả

Giấy vệ sinh – 12 cuộn, 100% bột giấy, 17 ± 2 g/m², 12 cuộn x 2 lớp, 12 cuộn/lốc, 8 lốc/cây.


Giấy vệ sinh – 10 cuộn, 100% bột giấy, 17 ± 2 g/m², 10 cuộn x 2 lớp, 10 cuộn/lốc, 8 lốc/cây.

Khăn ăn 23, 100% bột giấy, 23 x 23 cm, 18 ± 2 g/m², 100 tờ x 1 lớp, 60 gói/ thùng.

    Khăn ăn 33, 100% bột giấy, 33 x 33 cm, 18 ± 2 g/m²,100 tờ x 1 lớp, 48 gói/thùng.