DZ 100 RR Ống lót thuôn dần

DZ 100 RR Ống lót thuôn dần

Ưu thế: Ống lót thuôn dần với khớp răng để có độ bám tốt hơn

 

 

 

 

Mô tả

Xem các ưu điểm