DT 910 BF Special

DT 910 BF Special

Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông tươi
Ưu thế: Đặc tính cắt dễ dàng và tốt – Đoạn lỗ 12 mm – Đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi – Tuổi thọ cực tốt nhờ kim cương chất lượng cao ở nồng độ cao – Đặc biệt phù hợp với bê tông tươi

 

 

 

Mô tả

Xem các ưu điểm