DT 612 A Supra

DT 612 A Supra

Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch
Ưu thế: Tốc độ cắt cao với tuổi thọ tốt – Các đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi – Được phát triển đặc biệt để dùng trên nhựa đường – Cũng có thể sử dụng trên máy cắt mộng điện

Sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế

 

Mô tả

Xem các ưu điểm