DS 600 GC Supra

DS 600 GC Supra

Ưu thế: Đĩa mài kim cương răng tuabin dành cho đá granit – Chất lượng cao nhất để mài hoàn hảo đá granit cứng – Mài sạch ở các cạnh – Để mài thô – Bộ thích nghi M14 khả dụng, xem DZ 114
Phụ kiện phù hợp:
Sản phẩm thay thế

Mô tả

Xem các ưu điểm