DS 300 B Extra Đĩa mài kim cương

DS 300 B Extra Đĩa mài kim cương

Dùng cho máy mài góc cho Bê tông, Lớp cán nền, Vật liệu xây dựng
Ưu thế: Đĩa mài hai hàng với công suất cất bỏ tuyệt vời – Độ tác động cao và ít tốn sức – Tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời – Có bộ thích nghi M14, xem DZ 114

Mô tả

Xem các ưu điểm