Đồng hồ áp suất Caisson – Stiko của Hà Lan

Đồng hồ áp suất Caisson – Stiko của Hà Lan

  • STIKO là nhà sản xuất dụng cụ cơ khí trong lĩnh vực nhiệt độ, áp suất và hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi cung cấp nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất, máy ghi áp suất và / hoặc nhiệt độ, cũng như thiết bị hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi phát triển và sản xuất tất cả các thiết bị của mình theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008
Danh mục:

Mô tả

Đồng hồ đo Caisson

Để đo áp suất (độ sâu) bên trong buồng giải nén, buồng sống, buồng hyperbaric, nơi mà phép đo chính xác là rất quan trọng đối với sự an toàn của thợ lặn.

• Có sẵn trong ø160 mm
• Đối với độ sâu xuống đến 100 mSW (phạm vi từ 0-10 đến 0-100 mSW)
• Độ chính xác +/- 1,0% FS lên đến +/- 0,25% FS


Caisson gauges

For measuring the pressure (depth) inside decompression chambers, living chambers, hyperbaric chambers, where exact measurement is critical for the safety of divers.

• Available in ø160 mm
• For depths down to 100 mSW (ranges between 0-10 and 0-100 mSW)
• Accuracy +/- 1,0%FS up to +/- 0,25% FS