Đồng hồ áp xuất cao – High pressure gauge

Đồng hồ áp xuất cao – High pressure gauge

  • STIKO là nhà sản xuất dụng cụ cơ khí trong lĩnh vực nhiệt độ, áp suất và hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi cung cấp nhiệt kế, đồng hồ đo áp suất, máy ghi áp suất và / hoặc nhiệt độ, cũng như thiết bị hiệu chuẩn.
  • Chúng tôi phát triển và sản xuất tất cả các thiết bị của mình theo tiêu chuẩn ISO-9001-2008
Danh mục:

Mô tả

Đồng hồ áp suất cao

STIKO sản xuất tất cả các đồng hồ đo áp suất bằng thép không gỉ với kích thước ø100 và ø160 với mẫu an toàn chắc chắn phía trước, tất cả đều theo tiêu chuẩn DIN 16001.

• Có sẵn trong 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 và 7000 bar (30.000 đến 100.000 psi).
• 1/2 ″ BSP cho phạm vi áp suất đến 2000 và 2500 bar, theo DIN 16001
• M16 x1,5 hoặc 9/16 ″ x 18 UNF cho tất cả các dải
• Kết nối ổ cắm AISI 316L
• Các kết nối khác theo yêu cầu


High pressure gauge

STIKO manufactures all stainless steel pressure gauges in sizes ø100 and ø160 with solid front full safety pattern, all according to DIN 16001.

• Available in 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 and 7000 bar (30.000 to 100.000 psi).
• 1/2″ BSP for pressure ranges to 2000 and 2500 bar, according to DIN 16001
• M16 x1,5  or 9/16″ x 18 UNF for all ranges
• Socket connection AISI 316L
• Other connections on request