DN 600 U Supra

DN 600 U Supra

Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Lớp láng nền, Vữa, Bê tông rỗng

Ưu thế: Đĩa chuốt đặc biệt với thiết kế mạnh mẽ dùng để loại bỏ vữa dư khỏi gạch, đá tự nhiên và mặt tiền clinke – Đoạn búa đặc biệt – Bảo vệ tối ưu thép lá

Mô tả

Xem các ưu điểm